Monthly Archives: 25.01.2014

Зорі та їх будова

Зірки не залишаються вічно такими, якими ми їх бачимо. Постійно у Всесвіті народжуються та помирають зорі. Ми не можемо проникнути в надра зір, однак використовуючи наші знання про фізичні закони та властивості речовини можемо зрозуміти, що відбувається в глибинних зоряних шарах.
Зірка – розпечена газова куля, котра випромінює енергію в навколишній простір. Вага верхніх шарів газу стискує зірку, а внутрішні шари створюють силу тиску, котра намагається розширити зірку. Ці дві сили врівноважують одна одну. Чим ближче до центру зорі тим більший тиск, отже зростає температура. При температурі в десятки мільйонів градусів починається термоядерна реакція. В ядрі зорі виробляється енергія, котра випромінюється назовні. Коли температура зростає, то внутрішній тиск стає більшим і зоря розширюється, після чого реакція сповільнюється і починається охолодження після якого зоря починає стискуватись. Така пульсація робить зірку природним самокерованим термоядерним реактором.
Енергія із ядра не відразу потрапляє на поверхню. Спочатку випромінювання проходить через внутрішні шари, цей шлях може тривати дуже довго, бо промінь рухається не по прямій, а ламаній лінії. Ці шари називають зоною переносу променистої енергії.
І ось здійснивши складний та тривалий шлях промені підходять до поверхні. Верхні шари зірки вже не такі щільні і тому нагріта речовина зорі піднімається на поверхню за рахунок конвекції. Промені виходять на поверхню і випромінюються в навколишній простір. Зовнішня температура набагато менша ніж внутрішня.

зоря
Існує зв’язок між хімічним складом зірки, температурою її внутрішніх шарів та світністю. Температура внутрішніх шарів залежить також від маси зорі та її розмірів. Для вивчення зірок вчені використовують метод послідовних наближень. Вони задають різни значення параметрів зірки, співвідношення водню, гелію та важких елементів в її хімічному складі і обчислюють світність зорі. потім порівнюють отримані теоретичні розрахунки із параметрами реальних зірок. Коли ці дані співпадуть, то роблять висновок проте що задані дані близькі до реальних.
Для нашого світила встановлені такі дані: температура ядра 1,5·10К, температура поверхні 6·10К, маса Сонця 1,99·1030 кг .

Advertisements